درباره یاراتیوب بیشتر بدانید!

یاراتیوب در سال ۱۳۹۹ در قالب یک استارتاپ ایرانی متولد شد تا به یوتیوبر های ایرانی کمک کند که فعالیت خود را به صورت امن تر،مطمئن تر و بدون دغدغه در یوتیوب ادامه دهند.

یاراتیوب توانسته است در همین چند سال زیرساخت بزرگترین مرجع نقد کردن درآمد یوتیوب کشور باشد.

پلی میان آموزش و بازار کار

آموزش ، پشتیبانی ، کوچینگ ، نقد کردن درآمد و… تنها بخشی از خدمات یاراتیوب هستند که به آن خواهیم پرداخت.

و اکنون یاراتیوب با اخذ نمایندگی معتبر از بزرگترین MCN های درجه یک اروپایی و ارائه خدمات در ایران و تمامی کشور های جهان، در عین تولید محتوای آموزشی و ارائه تمامی خدمات یوتیوب ادعا می کند. منسجم ترین و مرجع ترین مجموعه ارائه کننده خدمات یوتیوب در کشور است.